Merkury

odległość od słońca[au]: 0.433 długośc sferyczna[stopnie]: 31.891 szerokość sferyczna[stopnie]: 1.992

Wenus

odległość od słońca[au]: 0.727 długośc sferyczna[stopnie]: -23.52 szerokość sferyczna[stopnie]: -3.341

Ziemia

odległość od słońca[au]: 0.984 długośc sferyczna[stopnie]: 261.605 szerokość sferyczna[stopnie]: 0

Mars

odległość od słońca[au]: 1.607 długośc sferyczna[stopnie]: 25.752 szerokość sferyczna[stopnie]: 0.747

Jowisz

odległość od słońca[au]: 5.24 długośc sferyczna[stopnie]: 94.431 szerokość sferyczna[stopnie]: 0.137

Saturn

odległość od słońca[au]: 10.043 długośc sferyczna[stopnie]: 110.012 szerokość sferyczna[stopnie]: 0.157

Uran

odległość od słońca[au]: 19.929 długośc sferyczna[stopnie]: 34.759 szerokość sferyczna[stopnie]: -0.49

Neptun

odległość od słońca[au]: 29.968 długośc sferyczna[stopnie]: -12.289 szerokość sferyczna[stopnie]: -1.037

Słońce

merkury

wenus

ziemia

mars

jowisz

saturn

uran

neptun

Aktualna pozycja planet

Niniejsze narzędzie prezentuje aktualną pozycję planet w odniesieniu do słońca. W prezentowanej grafice nie uwzględniono trzeciego wymiaru obrazu (spłaszczając obraz do dwóch wymiarów). Dla zobrazowania całego układu słonecznego na stronie nie zachowano proporcji wielkości planet oraz odległości ich od słońca. Na dole obrazu przedstawiliśmy wielkość poszczególnych planet i słońca w proporcji do innych planet.

Na obrazie przedstawiana jest aktualna pozycja planet na dany dzień i daną godzinę. Ustawiając datę z menu znajdującego się w górnym lewym boku można zobaczyć ułożenie planet na dany dzień (np.: dzień swoich urodzin).

Po najechaniu myszką na daną planetę pojawiają się informacje: nazwa planety, odległość od słońca (au – jednostka astronomiczna), długość i szerokość sferyczna w stopniach. W lewym dolnym menu można wyłączyć poszczególne elementy obrazu: orbity planet, słońce czy poszczególne planety.

Obraz jest statyczny, tzn. pozycja planet obliczana jest za każdym przeładowaniem strony. Dla naszych użytkowników poniżej przedstawiliśmy podstawowe informacje o planetach.

Średnia prędkość orbitalna (km/s)

 • Merkury: 47,8
 • Wenus: 35,0
 • Ziemia: 29,8
 • Mars: 24,1
 • Jowisz: 13,1
 • Saturn: 9,7
 • Uran: 6,8
 • Neptun: 5,4

Okres obiegu wokół Słońca w latach gwiazdowych:

 • Merkury: 0,241
 • Wenus: 0,615
 • Ziemia: 1,000
 • Mars: 1,881
 • Jowisz: 11,862
 • Saturn: 29,457
 • Uran: 84,012
 • Neptun: 164,78

Średnica równikowa (w tys. km):

 • Słońce: 1392
 • Merkury: 4,88
 • Wenus: 12,10
 • Ziemia: 12,76
 • Mars: 6,79
 • Jowisz: 142,98
 • Saturn: 120,53
 • Uran: 51,12
 • Neptun: 49,53