Merkury

odległość od słońca[au]: 0.321 długośc sferyczna[stopnie]: 36.487 szerokość sferyczna[stopnie]: -1.445

Wenus

odległość od słońca[au]: 0.722 długośc sferyczna[stopnie]: 61.165 szerokość sferyczna[stopnie]: -0.91

Ziemia

odległość od słońca[au]: 0.986 długośc sferyczna[stopnie]: 315.633 szerokość sferyczna[stopnie]: 0

Mars

odległość od słońca[au]: 1.547 długośc sferyczna[stopnie]: -128.437 szerokość sferyczna[stopnie]: -0.064

Jowisz

odległość od słońca[au]: 5.221 długośc sferyczna[stopnie]: 98.789 szerokość sferyczna[stopnie]: 0.038

Saturn

odległość od słońca[au]: 10.037 długośc sferyczna[stopnie]: 111.614 szerokość sferyczna[stopnie]: 0.088

Uran

odległość od słońca[au]: 19.924 długośc sferyczna[stopnie]: 35.337 szerokość sferyczna[stopnie]: -0.484

Neptun

odległość od słońca[au]: 29.967 długośc sferyczna[stopnie]: -11.969 szerokość sferyczna[stopnie]: -1.045

Słońce

merkury

wenus

ziemia

mars

jowisz

saturn

uran

neptun

Aktualna pozycja planet

Niniejsze narzędzie prezentuje aktualną pozycję planet w odniesieniu do słońca. W prezentowanej grafice nie uwzględniono trzeciego wymiaru obrazu (spłaszczając obraz do dwóch wymiarów). Dla zobrazowania całego układu słonecznego na stronie nie zachowano proporcji wielkości planet oraz odległości ich od słońca. Na dole obrazu przedstawiliśmy wielkość poszczególnych planet i słońca w proporcji do innych planet.

Na obrazie przedstawiana jest aktualna pozycja planet na dany dzień i daną godzinę. Ustawiając datę z menu znajdującego się w górnym lewym boku można zobaczyć ułożenie planet na dany dzień (np.: dzień swoich urodzin).

Po najechaniu myszką na daną planetę pojawiają się informacje: nazwa planety, odległość od słońca (au – jednostka astronomiczna), długość i szerokość sferyczna w stopniach. W lewym dolnym menu można wyłączyć poszczególne elementy obrazu: orbity planet, słońce czy poszczególne planety.

Obraz jest statyczny, tzn. pozycja planet obliczana jest za każdym przeładowaniem strony. Dla naszych użytkowników poniżej przedstawiliśmy podstawowe informacje o planetach.

Średnia prędkość orbitalna (km/s)

 • Merkury: 47,8
 • Wenus: 35,0
 • Ziemia: 29,8
 • Mars: 24,1
 • Jowisz: 13,1
 • Saturn: 9,7
 • Uran: 6,8
 • Neptun: 5,4

Okres obiegu wokół Słońca w latach gwiazdowych:

 • Merkury: 0,241
 • Wenus: 0,615
 • Ziemia: 1,000
 • Mars: 1,881
 • Jowisz: 11,862
 • Saturn: 29,457
 • Uran: 84,012
 • Neptun: 164,78

Średnica równikowa (w tys. km):

 • Słońce: 1392
 • Merkury: 4,88
 • Wenus: 12,10
 • Ziemia: 12,76
 • Mars: 6,79
 • Jowisz: 142,98
 • Saturn: 120,53
 • Uran: 51,12
 • Neptun: 49,53