Merkury

odległość od słońca[au]: 0.46 długośc sferyczna[stopnie]: -121.837 szerokość sferyczna[stopnie]: -1.202

Wenus

odległość od słońca[au]: 0.726 długośc sferyczna[stopnie]: -9.479 szerokość sferyczna[stopnie]: -3.387

Ziemia

odległość od słońca[au]: 0.984 długośc sferyczna[stopnie]: 270.612 szerokość sferyczna[stopnie]: 0

Mars

odległość od słońca[au]: 1.598 długośc sferyczna[stopnie]: 29.922 szerokość sferyczna[stopnie]: 0.622

Jowisz

odległość od słońca[au]: 5.237 długośc sferyczna[stopnie]: 95.155 szerokość sferyczna[stopnie]: 0.121

Saturn

odległość od słońca[au]: 10.042 długośc sferyczna[stopnie]: 110.279 szerokość sferyczna[stopnie]: 0.146

Uran

odległość od słońca[au]: 19.928 długośc sferyczna[stopnie]: 34.855 szerokość sferyczna[stopnie]: -0.489

Neptun

odległość od słońca[au]: 29.967 długośc sferyczna[stopnie]: -12.236 szerokość sferyczna[stopnie]: -1.039

Słońce

merkury

wenus

ziemia

mars

jowisz

saturn

uran

neptun

Aktualna pozycja planet

Niniejsze narzędzie prezentuje aktualną pozycję planet w odniesieniu do słońca. W prezentowanej grafice nie uwzględniono trzeciego wymiaru obrazu (spłaszczając obraz do dwóch wymiarów). Dla zobrazowania całego układu słonecznego na stronie nie zachowano proporcji wielkości planet oraz odległości ich od słońca. Na dole obrazu przedstawiliśmy wielkość poszczególnych planet i słońca w proporcji do innych planet.

Na obrazie przedstawiana jest aktualna pozycja planet na dany dzień i daną godzinę. Ustawiając datę z menu znajdującego się w górnym lewym boku można zobaczyć ułożenie planet na dany dzień (np.: dzień swoich urodzin).

Po najechaniu myszką na daną planetę pojawiają się informacje: nazwa planety, odległość od słońca (au – jednostka astronomiczna), długość i szerokość sferyczna w stopniach. W lewym dolnym menu można wyłączyć poszczególne elementy obrazu: orbity planet, słońce czy poszczególne planety.

Obraz jest statyczny, tzn. pozycja planet obliczana jest za każdym przeładowaniem strony. Dla naszych użytkowników poniżej przedstawiliśmy podstawowe informacje o planetach.

Średnia prędkość orbitalna (km/s)

 • Merkury: 47,8
 • Wenus: 35,0
 • Ziemia: 29,8
 • Mars: 24,1
 • Jowisz: 13,1
 • Saturn: 9,7
 • Uran: 6,8
 • Neptun: 5,4

Okres obiegu wokół Słońca w latach gwiazdowych:

 • Merkury: 0,241
 • Wenus: 0,615
 • Ziemia: 1,000
 • Mars: 1,881
 • Jowisz: 11,862
 • Saturn: 29,457
 • Uran: 84,012
 • Neptun: 164,78

Średnica równikowa (w tys. km):

 • Słońce: 1392
 • Merkury: 4,88
 • Wenus: 12,10
 • Ziemia: 12,76
 • Mars: 6,79
 • Jowisz: 142,98
 • Saturn: 120,53
 • Uran: 51,12
 • Neptun: 49,53