Eszkola

Skala Douglasa

Skala Douglasa jest skalą stanu morza w oparciu o wysokości fali. Wskazuje się ją obliczając średnią z 3 najwyższych fal. 

 

Wysokość fali (metry)

Stan morza

0

0

Calm sea – zupełnie spokojne

1

0 – 0,1

Sea rippled – spokojne

2

0,1 – 0,5

Smooth – prawie spokojne

3

0,5 – 1,25

Slight – trochę ruchliwe

4

1,25 – 2,5

Modrate – ruchliwe

5

2,5 – 4,0

Rough – lekko wzburzone

6

4,0 – 6,0

Very rough – wzburzone

7

6,0 – 9,0

High – bardzo wzburzone

8

9,0 – 14,0

Very high – rozszalałe

9

Powyżej 14,0

Phebomenal – nadzwyczaj rozszalałe

Opinie - Skala Douglasa

9-1 =