Eszkola

Terytorium i granice Polski

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Poniższa tabela przedstawia dane (w km2 i %) dotyczące terytorium oraz granic Polski jak: powierzchnia całkowita, obszar lądowy, morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, długość granicy całkowita, długość granicy morska i lądowa, linia brzegowa, długość granicy z Rosją, Litwą, Białorusią, Ukrainą, Słowacją, Czechami i Niemcami.

Terytorium
[km2] [%]
powierzchnia całkowita 322 575 100,0
obszar lądowy 311 888 96,7
morskie wody wewnętrzne 2005 0,6
morze terytorialne 8682 2,7
Długość granicy
całkowita 3511 100,0
morska (na morzu) 395 12,6
lądowa 3071 87,5
linia brzegowa
 
w tym na wodach granicznych
770

1295


36,9
z Rosją 210 6,0
z Litwą 104 3,0
z Białorusią 418 11,9
z Ukrainą 535 15,2
ze Słowacją 541 15,4
z Czechami 796 22,7
z Niemcami 467 13,3

Opinie - Terytorium i granice Polski

4+3 =