Eszkola

Tablice geograficzne

Geografia fizyczna

 1. Góry Polski

Geografia polityczna

 1. Sąsiedzi Polski

Geografia społeczno-ekonomiczna

 1. Poziom rozwoju gospodarczego

Gleboznastwo

 1. Typy genetyczne gleb

Kartografia

 1. Rodzaje map

Metody, techniki badawcze

 1. Skala Mohsa
 1. Bilans wodny Ziemi
 2. Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (2000, 2005, 2009 i 2010 rok)
 3. Gminy (2011 rok)
 4. Głębokość dna oceanicznego
 5. Główne dane morfometryczne oceanów
 6. Międzynarodowa skala stanów morza
 7. Najdłuższe jaskinie w Polsce
 8. Najdłuższe kanały w Polsce
 9. Najdłuższe rzeki świata
 10. Najgłębsze depresje świata
 11. Najgłębsze jaskinie w Polsce
 12. Najgłębsze jeziora na świecie
 13. Najgłębsze jeziora w Polsce
 14. Najgłębsze rowy oceaniczne
 15. Najważniejsze cieśniny na świecie
 16. Najważniejsze kanały na świecie
 17. Najważniejsze lodowce na świecie
 18. Najważniejsze przesmyki na świecie
 19. Najważniejsze rodzaje skał
 20. Największe jeziora na świecie
 21. Największe jeziora w Polsce
 22. Największe parki krajobrazowe w Polsce
 23. Największe półwyspy świata
 24. Największe różnice pływów morskich
 25. Największe rzeki w Polsce
 26. Największe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne
 27. Największe wodospady na świecie
 28. Największe wyspy świata
 29. Najwyższe szczyty górskie na świecie
 30. Najwyższe zapory wodne na świecie
 31. Najwyższe zapory wodne w Polsce
 32. Oczyszczalnie ścieków (2011 rok)
 33. Opady atmosferyczne w Polsce (2011 rok)
 34. Parki narodowe Polski (2011 rok)
 35. Powierzchnia kontynentów
 36. Powierzchnia największych delt na świecie
 37. Powierzchnia oceanów
 38. Powierzchnie zlewisk i dorzeczy w Polsce
 39. Prędkość przepływu największych rzek
 40. Rezerwaty przyrody (2011 rok)
 41. Ruchy górotwórcze
 42. Skala Beauforta - skala siły wiatru
 43. Skala widzialności
 44. Skład i masa atmosfery
 45. Stan wód największych jezior objętych monitoringiem (2011 rok)
 46. Strefy czasowe Ziemi
 47. Temperatury powietrza w Polsce (2011 rok)
 48. Terytorium i granice Polski
 49. Układ pionowy powierzchni Polski
 50. Ważniejsze prądy morskie
 51. Województwa i ich stolice
 52. Wymiary Ziemi
 53. Wyższe szczyty górskie w Polsce - Karpaty
 54. Wyższe szczyty górskie w Polsce - Sudety i Góry Świętokrzyskie
 55. Zasoby ważniejszych kopalin ( 2011 rok)
 56. Zasoby wodne i pobory wód w Polsce (2000, 2005, 2010 i 2011 r.)
 57. Zasoby wodne Ziemi
 58. Zmiany składu atmosfery w układzie pionowym