Eszkola

Regiony klimatyczne Polski

Występowanie regionów klimatycznych Polski pokrywa się z pasowym układem rzeźby terenu. 
Został wydzielony na podstawie znaczących różnic między sąsiadującymi pasami ze względu na temperaturę powietrza i opady atmosferyczne
 

Nazwa regionu

położenie

Temperatura powietrza

Opady atmosferyczne

karpacki

Pas Karpat

spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości
- średnia temperatura najzimniejszego miesiąca – 8, 1 ͦ C
- średnia temperatura najcieplejszego miesiąca 17 ͦ C

wzrost opadów wraz ze wzrostem wysokości
- roczna suma opadów poniżej 1750 mm

sudecki

 

- spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości
- średnia temperatura najzimniejszego miesiąca - 6,7 ͦ C
- średnia temperatura najcieplejszego miesiąca 8,4 ͦ C

- wzrost opadów wraz ze wzrostem wysokości
- suma opadów rocznych poniżej 1250 mm

Małopolski

Pas wyżyn
Góry Świętokrzyskie

- Długie lato
- średnia temperatura najcieplejszego miesiąca 18 ͦ C
- średnia temperatura najzimniejszego miesiąca – 3 ͦ C

 

- zróżnicowane
- najwyższe sięgają do 800 mm na szczytach Gór Świętokrzyskich

 

Mazowiecko-podlaski

Niziny środkowopolskie
podlasie

- długie wczesne lata
- średnia temperatura powietrza najcieplejszego miesiąca 18 ͦ C
- długie, surowe zimy
- najniższa temperatura najzimniejszego miesiąca wynosi – 4 ͦ C

 

- roczna suma opadów wynosi około 550 mm

Śląsko-wielkopolski

Nizina Śląska, Pojezierze Wielkopolskie

- łagodna zima
- średnia temperatura najzimniejszego miesiąca około -2 ͦ C

 

- roczna suma opadów wynoszą miedzy 500 a 600 mm

mazurski

Pojezierze Mazurskie

- krótkie i łagodne lata
- średnia temperatura najcieplejszego miesiąca wynosi 17 ͦ C
- długie chodne zimy

 

- roczna suma opadów około 500 mm

pomorski

Pojezierze Pomorskie, pobrzeża Polski

- łagodne lato
- średnia temperatura najcieplejszego miesiąca 18 ͦ C
- krótka, łagodna zima
- średnia temperatura najzimniejszego miesiąca – 0, 2 ͦ C

- niskie roczne opady poniżej 550 mm
- na Pojezierzu Pomorskim poniżej 750 mm

Opinie - Regiony klimatyczne Polski

4×7 =