Eszkola

Klimat Polski – charakterystyka

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego, grupie ciepłej, w typie przejściowym. 
Do najważniejszych czynników regulujących takie warunki klimatyczne należą przede wszystkim szerokość geograficzna, odległość od Morza Bałtyckiego i Oceanu Atlantyckiego, wysokość nad poziomem morza, ukształtowanie powierzchni, rodzaj podłoża, ośrodki baryczne (stałe i sezonowe), napływające masy powietrza, stałe i sezonowe fronty atmosferyczne
Szerokość geograficzna warunkuje ilość, intensywność, i czas promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi, od czego zależy temperatura powietrza i ciśnienie atmosferyczne. 
Bliskość Morza Bałtyckiego łagodzi klimat, latem jest chłodniej, zimą cieplej. Zachodnia część Polski jest położona bliżej oceanu Atlantyckiego, dlatego ma więcej cech klimatu morskiego, natomiast wschodnia część Polski pozostaje pod wpływem kontynentalizmu Azji. Klimat morski jest łagodny, klimat kontynentalny bardziej surowy. Ważny jest również ciepły Prąd Północnoatlantycki, który powoduje podwyższenie temperatury w Polsce w stosunku do innych regionów położonych na tych samych szerokościach geograficznych.
Wysokość nad poziomem morza – duża wysokości powodują ochłodzenie temperatury powietrza, zwiększenie ilości opadów atmosferycznych i zmniejszenie ciśnienia atmosferycznego . 
Góry Skandynawii i Karpaty stanowią barierę dla powietrza napływającego znad Arktyki i Afryki, czyli powietrza bardzo zimnego i bardzo gorącego. Swobodnie przemieszczają się natomiast masy powietrza nadchodzące znad Azji i Oceanu Atlantyckiego. 
Rodzaj podłoża wpływa na wielkość parowania i tym samym ilość opadów. Na obszarach, gdzie są duże powierzchnie jeziorne jest większe parowanie więc również i większa ilość opadów. 
W miejscach, gdzie występują lasy temperatura latem jest niższa, natomiast zimą jest wyższa. 
Ośrodki baryczne, które mają wpływ na klimat Polski to Niż Islandzki, Wyż Azorski, wyże znad Afryki i Azji Mniejszej, Wyż Grenlandzki – te są stałe, to znaczy, że są zawsze i jedynie wykazują większe aktywności w poszczególnych okresach.  Ośrodkami sezonowymi są Wyż Wschodnioazjatycki aktywny zimą i Niż Południowoazjatycki aktywny latem. 
Niż Islandzki powoduje napływ nad Polskę wilgotnych mas powietrza, które latem są chłodne, natomiast zimą są ciepłe. Towarzyszą im silne wiatry i duże zachmurzenie. 
Wyż Azorski przynosi ciepłe masy powietrza, którym towarzyszy bezchmurna pogoda. 
Wyże znad Azji napływają rzadko, przynosząc znaczny wzrost temperatury z bezchmurną pogodą. 
Wyż Grenlandzki powoduje znaczne obniżenie temperatury powietrza. 
Wyż Wschodnioazjatycki pojawia się zimą i przynosi bardzo mroźną i bezchmurną pogodę. 
Niż Południowoazjatycki pojawia się latem i powoduje zwiększenie opadów. 

Masy powietrza napływające nad Polskę to powietrze arktyczne, polarne morskie i kontynentalne, zwrotnikowe morskie i kontynentalne. 
Powietrze polarne morskie, polarne kontynentalne i zwrotnikowe morskie napływa przez cały rok. Polarne morskie ma dużą wilgotność, ponieważ tworzy się nad oceanem. Przynosi wzrost zachmurzenia, opadów i ochłodzenie, latem ocieplenie, a zimą ochłodzenie i mgły.  
Powietrze polarne kontynentalne cechuje się małą wilgotnością, gdyż powstaje nad rozległym kontynentem azjatyckim. Jego napływ powoduje suche i upalne lata oraz mroźne i suche zimy. 
Powietrze zwrotnikowe morskie napływa sporadycznie, ale przez cały rok. Jest bardzo ciepłe i  wilgotne. W lecie przynosi upały i burze,  zimą gwałtowne roztopy, duże zachmurzenie i rozległe mgły. 
Powietrze zwrotnikowe kontynentalne napływa latem i jesienią. Cechuje się wysoką temperaturą i małą wilgotnością. Przynosi gorące i słoneczne lato, słoneczną jesień. 
Masy powietrza arktycznego napływają nad Polskę zimą i wiosną. Powoduje mroźną, ale słoneczną zimę. Wiosną przynosi przymrozki i ochłodzenie. 
Chodne fronty atmosferyczne warunkują powstawanie gwałtownych opadów z burzami.
Średnia temperatura powietrza to około 7, 2  ͦ C. Najwyższa jest w miesiącach letnich, w zachodniej i południowo – zachodniej części kraju (Nizina Śląska). Najniższa temperatura notowana jest w miesiącach zimowych w górach i północno-wschodniej części kraju (Suwałki). 
W lecie zauważalny jest równoleżnikowy rozkład temperatury, co wynika ze wzrostu szerokości geograficznej. Najcieplej jest na południu kraju – im dalej na północ tym zimniej. Zimą rozkład temperatur zmienia się na południkowy – najcieplej jest na zachodzie, im dalej na wschód tym zimniej. 
Okres wegetacyjny (liczba dni z temperaturą równą 5 ͦ C lub wyższą) trwa ponad 220 dni na zachodnie kraju i zmniejsza się idąc na wschód, gdzie wynosi 195 dni. 
Średnia ilość opadów atmosferycznych wynosi 634 mm, przy czym miesięczne sumy są uzależnione od pory roku. Rozkład opadów ma przebieg równoleżnikowy, przy czym najwięcej jest na północy i południu kraju.
Środkowa Polska – Pojezierze Kujawskie, Pojezierze Pomorskie leży w cieniu opadowym, gdzie występują najniższe opady.
W miejscu występowania wzgórz morenowych Pojezierza Mazurskiego i Pomorskiego oraz Gór Świętokrzyskich notowany jest wzrost opadów, gdyż są to opady orograficzne (uwarunkowane obecnością wzniesienia). 
 

Klimat Polski Wasze opinie

4+5 =

Oprócz klimat polski może Ci się przydać