Eszkola

Gęstość zaludnienia – jak liczyć?

Gęstość zaludnienia określa liczba osób przypadająca na jednostkę powierzchni. Zazwyczaj jednostką powierzchni jest km 2 i do obliczeń stosuje się jednostki administracyjne. 
Aby ją obliczyć np. dla państwa należy liczbę jego ludności podzielić przez powierzchnię. Wynik wyrażany jest w osobach / kilometr 2.
Przykładowo gęstość zaludnienia 20 o/ km 2 oznacza, że na 1 km 2 danej jednostki administracyjnej zamieszkuje 20 osób. 

Państwami o największej gęstości zaludnienia są Monako, Singapur, Bahrajn, Watykan, Malta. Natomiast państwami o niskiej gęstości zaludnienia jest Grenlandia, Australia, Mongolia. 
W Polsce gęstość zaludnienia wynosi 123 o/ km2
Województwami o największej gęstości zaludnienia są śląskie, małopolskie, natomiast najmniej zaludnione jest województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie. 
 

Gęstość zaludnienia Wasze opinie

7-1 =
  • P Peter 21.02.2024

    37 750 000 : 322 575 = 117,027048 osób na km2, skąd wziąć 123 osoby?

  • I Iga 25.10.2022

    Fajnie jakby było więcej przykładów. Nie zależy mi na faktach. Chcę wiedzieć jak obliczyć gęstość zaludnienia