Eszkola

Rozmieszczenie upraw wybranych roślin w Polsce – główne rejony upraw

Rozmieszczenie upraw w Polsce zależy od warunków glebowych oraz cech klimatu, w jakim się znajduje. 
Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego. Charakteryzuje się on średnią temperaturą powietrza około 10 ͦ C, występowaniem termicznych pór roku w związku z czym okres wegetacyjny wynosi d 200 do 230 dni oraz opadami rocznymi w wysokości 600 mm. 
Ponad połowę powierzchni kraju zajmują gleby płowe oraz brunatnoziemne. Mniejszy udział mają gleby bielicowe, rdzawe. Ich rozmieszczenie nie wykazuje żadnych prawidłowości. Gleby glejowe, torfowe i czarne ziemie są w miejscach podmokłych, urodzajne mady w dolinach rzek. Najbardziej żyzne są mady oraz czarnoziemy. Można na nich uprawiać rośliny bardziej wymagające. Jednak jest ich relatywnie mało. 
Ważnym aspektem jest również historia kraju, która miała wpływ na kierunek jego gospodarki. W czasie PRLu rządzący decydowali o tym co jest uprawiane, w jakich ilościach i gdzie, ponieważ grunty orne należały do państwa. Z tego względu biorąc pod uwagę przeważające słabe gleby były to właściwie tylko ziemniaki i żyto. 
Po zmianie ustroju nastąpiła również zmiana struktury własności ziemi. Część gruntów ornych przeszła w ręce prywatne, co zmusiło rolników do wprowadzania również innych roślin, w celu utrzymania się na rynku. Ziemniaków i żyta było bardzo dużo, dlatego wprowadzano bardziej wartościowe rośliny takie jak pszenica, kukurydza, pszenżyto,  rzepak. Rośliny te jednak wymagają lepszych warunków glebowych, dlatego zwiększono nakłady finansowe na ich poprawę , czyli wykorzystanie sztucznych nawozów, mechanizacji, środków ochrony roślin.
Mogło to nastąpić jedynie w bardziej bogatych rejonach kraju. 

Pszenica wymaga dobrych gleb i długiego okres wegetacyjnego. Pod jej uprawę wykorzystuje się gleby Niziny Śląskiej, Wyżyny Lubelskiej, Żuław Wiślanych, Pojezierza Szczecińskiego. 
Podobnie jest z burakami cukrowymi, ich odpowiedni wzrost i rozwój warunkuje urodzajna gleba, dlatego jego uprawy pokrywają się z uprawami pszenicy ze względu na obecność dobrych gleb.
Żyto obecnie uprawiane jest na Nizinach Środkowopolskich i Pojezierzach ze względu na niskie wymagania glebowe i klimatyczne. 
Ziemniaki podobnie jak żyto nie wymagają urodzajnych gleb, aby odpowiednio wzrastać więc są uprawiane praktycznie w całej Polsce, jednak rozmieszczenie największych upraw tej rośliny pokrywa się z uprawami żyta. 
Rzepak jest rośliną oleistą wykorzystywaną w przemyśle przetwórczym. Wymaga lepszych gleb, ale odpowiedni wzrost uzyskają również po nawożeniu gruntów ornych. Najwięcej upraw jest na Kujawach i w województwie opolskim. 
Len jest rośliną włóknistą, uprawianą głównie na Podlasiu, Mazurach i Pomorzu. 
W Polsce jest rozpowszechniona uprawa owoców i pozostałych warzyw, w dużej mierze są uprawiane na własne potrzeby. Uprawy, które są nastawione na sprzedaż są usytuowane w okolicy większych miast.  
 

Rozmieszczenie upraw wybranych roślin w Polsce – główne rejony upraw

Autor zdjęcia: Obraz summa z Pixabay

Rozmieszczenie upraw wybranych roślin w Polsce Wasze opinie

2×5 =

Oprócz rozmieszczenie upraw wybranych roślin w polsce może Ci się przydać