Eszkola

Górnictwo

Górnictwo, nazywane inaczej kopalnictwem zajmuje się wszystkimi procesami przygotowującymi do  wydobycia kopalin z wnętrza Ziemi oraz samego ich wydobycia, ich przetwarzaniem, aby zyskała wartość używalną przez społeczeństwo oraz różne gałęzie przemysłu. 
Górnictwo dzieli się ze względu na rodzaj wydobywanej kopaliny.  W przypadku wydobywania węgla jest to górnictwo węglowe, wszelkich rud – rudne, soli – solne

To co jest wydobywane nazywane jest złożem (np. złoża węgla kamiennego). Jest ono naturalnym nagromadzeniem kopalin, które może przynieść korzyść gospodarczą. 
Sama jego eksploatacja jest jednym z końcowych etapów całego procesu. Wcześniej wykonywane są poszukiwania i prace geologiczne dotyczące rozpoznania źródła, po to aby poznać jego miąższość, wielkość, głębokość zalegania, jakość, rodzaj skał sąsiednich, w celu ustalenia jego produktywności, a przez to końcowej opłacalności. 
W zależności od rodzaju kopaliny i głębokości jej zalegania stosuje się różne metody eksploatacji. Może to być metoda odkrywkowa, gdy kopalina zalega płytko pod powierzchnią Ziemi, głębinowa (podziemna), gdy jest ona głęboko i nie opłaca się usuwanie skał wierzchnich, wiertnictwo w przypadku kopalin płynnych i gazowych. 
Eksploatacja złóż jest objęta ścisłymi procedurami, aby zachować jak największe bezpieczeństwo w trakcie całego procesu. 
Początkowo otwiera się złoża poprzez drążenie wyrobisk w postaci szyb, sztolni czy wykopów. Następnie prowadzi się prace przygotowujące do usuwania warstw skał bezpośrednio zalegających na złożu, aby na samym końcu zacząć jego eksploatację w taki sposób, aby nie zagrażała ona górnikom. 
 

Górnictwo Wasze opinie

6-1 =