Eszkola

Złoża mineralne – formy

Złoże mineralne to naturalne nagromadzenie surowców wydobywanych z ziemi o istotnym znaczeniu gospodarczym w ilościach umożliwiających ich opłacalną eksploatację. 
To w jakiej formie złoże występuje zależy od jego ułożenia, kształtu i procesu tworzenia. Wyróżnia się pokłady, wysady, żyły, gniazda, soczewki, konkrecje i sekrecje, złoża okruchowe.

Pokłady:
przyjmują postać warstw , które leżą między stropem od góry i spągiem od dołu. 
Przykładowe kopaliny: węgiel kamienny, węgiel brunatny, siarka.

Wysady:
przyjmują postać słupów (stąd również są tak nazywane). Powstają wskutek wciśnięcia skały. Która pod wpływem wysokich  ciśnień robi się plastyczna, między młodsze skały. 
Przykładowe kopaliny: sól kamienna, gips.

Żyły:
przyjmują postać cienkich żyłek biegnących w różnych kierunkach (najczęściej zorientowane pionowo lub prawie pionowo). Powstaje wskutek wypełnienia szczelin i/ lub spękań w skale kopaliną mineralną. 

Gniazda:
powstają wskutek wypełnienia rozpadliny lub jamy w skorupie ziemskiej kopaliną mineralną. Przyjmuje kształt przestrzeni jaką wypełnia.

Soczewki:
wypełniają niewielką przestrzeń w skale, przy czym największą miąższość mają w centralnej jej części, natomiast w pozostałych częściach są stopniowo mniejsze. 

Konkrecje i sekrecje:
powstają wskutek narastania kopaliny przyjmujące kuliste kształty. 
W przypadku konkrecje przyrastania rozpoczyna się od środka wokół jakiegoś innego obiektu w skale, natomiast w przypadku sekrecji narasta od zewnątrz do środka, pozostawiając środek pusty. 

Złoże okruchowe:
przyjmują postać luźno nagromadzonych okruchów skalnych.
 

Złoża mineralne Wasze opinie

7×5 =