Eszkola

Złoża mineralne – formy

Złoże mineralne to naturalne nagromadzenie surowców wydobywanych z ziemi o istotnym znaczeniu gospodarczym w ilościach umożliwiających ich opłacalną eksploatację. To, w jakiej formie złoże występuje, zależy od jego ułożenia, kształtu i procesu tworzenia. Wyróżnia się pokłady, wysady, żyły, gniazda, soczewki, konkrecje i sekrecje, złoża okruchowe.
 

Pokłady

Przyjmują postać warstw , które leżą między stropem od góry i spągiem od dołu.  Przykładowe kopaliny: węgiel kamienny, węgiel brunatny, siarka.

Wysady

Przyjmują postać słupów (stąd również są tak nazywane). Powstają wskutek wciśnięcia skały. Która pod wpływem wysokich  ciśnień robi się plastyczna, między młodsze skały. 
Przykładowe kopaliny: sól kamienna, gips.

Żyły

Przyjmują postać cienkich żyłek biegnących w różnych kierunkach (najczęściej zorientowane pionowo lub prawie pionowo). Powstaje wskutek wypełnienia szczelin i/ lub spękań w skale kopaliną mineralną. 

Gniazda

Powstają wskutek wypełnienia rozpadliny lub jamy w skorupie ziemskiej kopaliną mineralną. Przyjmuje kształt przestrzeni jaką wypełnia.

Soczewki

Wypełniają niewielką przestrzeń w skale, przy czym największą miąższość mają w centralnej jej części, natomiast w pozostałych częściach są stopniowo mniejsze. 

Konkrecje i sekrecje

Powstają wskutek narastania kopaliny przyjmujące kuliste kształty. W przypadku konkrecje przyrastania rozpoczyna się od środka wokół jakiegoś innego obiektu w skale, natomiast w przypadku sekrecji narasta od zewnątrz do środka, pozostawiając środek pusty. 

Złoże okruchowe

Przyjmują postać luźno nagromadzonych okruchów skalnych.
 

Złoża mineralne Wasze opinie

5×6 =

Oprócz złoża mineralne może Ci się przydać