Eszkola

Rolnictwo – typy

Typ rolnictwa zależy od kryterium podziału. 
Biorąc pod uwagę przeznaczenie uzyskiwanych produktów wyróżniamy rolnictwo samozaopatrzeniowe i towarowe. W pierwszym wszystkie uzyskane plony są wykorzystywane na zaspokajanie potrzeb żywnościowych osób zamieszkujących gospodarstwo. Plony uzyskane w rolnictwie towarowym w przeważającej części lub w całości idą na sprzedaż. 
Ze względu na wielkość stosowanych nakładów wyróżniamy rolnictwo  intensywne i ekstensywne. Intensywne charakteryzuje się dużymi nakładami kapitału w postaci nawozów, środków ochrony roślin, nowoczesnych maszyn w celu uzyskania relatywnie wysokich plonów. Charakterystyczne dla krajów o dużej gęstości zaludnienia, gdzie nie ma możliwości powiększenia areału pól uprawnych, tj, w krajach Europy Zachodniej, niektórych rejonach Azji. Rolnictwo ekstensywne natomiast nie stosuje dużych nakładów finansowych, ani nakładów pracy z tego względu też nie uzyskuje dużych plonów. Występuje głównie w krajach wysoko rozwiniętych (Kanada, Australia), krajach o małej gęstości zaludnienia (Rosja) i ubogich krajach afrykańskich. 
Międzynarodowa typologia rolnictwa wyróżnia rolnictwo pierwotne, tradycyjne, rynkowe i uspołecznione
Rolnictwo pierwotne uprawiane było podczas wędrówek społeczności przez wszystkich ich członków. Oznacza to, że wszyscy mieli dostęp do uprawy ziemi i plony były użytkowane przez całą społeczność. Mogło się odbywać w formie gospodarki żarowo-odłogowej, czyli użytkowaniu ziemi dopóki jest żyzna i wydaje plony. Po utracie przez glebę wartości rolniczej zostaje pozostawiona odłogiem. Drugą formą jest pasterstwo koczownicze polegające na wędrówce społeczeństwa wraz ze stadami zwierząt. 
Rolnictwo tradycyjne może być chłopskie lub obszarnicze. W chłopskim przeznacza się na sprzedaż tylko nadwyżki plonów. Obszarnicze natomiast obejmuje bardzo duże pola uprawne, ale o stosunkowo niskich plonach, ze względu na ekstensywny typ prowadzenia rolnictwa. 
Rolnictwo rynkowe dąży do uzyskania największych możliwych plonów dzięki zastosowaniu rolnictwa intensywnego. Jest więc wysoce zmechanizowane, schemizowane, nastawione na zysk. 
Wysokotowarowe rolnictwo państw Europy Zachodniej specjalizuje się w produkcji zbóż, roślin przemysłowych, owoców i warzyw lub chowie bydła, trzody chlewnej lub owiec.
Plantacyjne rolnictwo krajów Ameryki Środkowej, Afryki i Azji cechuje się uprawą określonych roślin, takich jak herbata, bawełna, trzcina cukrowa, kawa, kauczukowiec, kakaowiec. 
 

Rolnictwo – typy Wasze opinie

3+8 =