Eszkola

Metody badań kosmosu

W celu poznania Kosmosu, jego budowy, zachodzących w nim zależności przeprowadza jego dokładne badania. Obecnie do tego celu najpowszechniej wykorzystywane są teleskopy, radioteleskopy i statki kosmiczne
Teleskopy optyczne umożliwiają obserwację obiektów oddalonych na znaczne odległości. Promieniowanie elektromagnetyczne (np. w postaci światła widzialnego) wysyłane przez obserwowany obiekt jest zbierane na dużej powierzchni obiektywu a następne ulega ześrodkowaniu w płaszczyźnie ogniskowej na małej powierzchni. W ten sposób uzyskiwany jest obraz rzeczywisty, ale w powiększeniu, widziany w większej rozdzielczości. Otrzymany obraz jest wierny temu w rzeczywistości pod względem rozmieszczenia szczegółów i rozkładu. 
Teleskopy mogą być umieszczone na powierzchni Ziemi w miejscach, gdzie atmosfera jest najczystsza, czyli w górach, na pustyniach lub na orbicie Ziemskiej. W drugim przypadku eliminowany jest wpływ atmosfery na wyniki obserwacji. Najbardziej znanym teleskopem optycznym jest Teleskop Kosmiczny Huble’a umieszczony na orbicie okołoziemskiej. 

Radioteleskopy działają w oparciu o fale radiowe. W wyniku tego odbiera nie tylko promieniowane światło, ale również inne sygnały dochodzące z ciał niebieskich, np. wysyłany pył. Mają bardziej czujne systemy układów.  Zbudowany z reflektora, który przyjmuje kształt czaszy, pośrodku której znajduje się odbiornik radiowy. Tam są skupiane odbierane fale radiowe. 
Największym radioteleskopem na świecie jest Very Large Telescope w stanie Nowy Meksyk w USA oraz ‘FAST’ w Chinach.   
W Europie największy wchodzi w skład Europejskiej Sieci VLBI i jest zlokalizowany w Niemczech. 
W Polsce natomiast największy znajduje się w Piwnicach – można go spotkać niedaleko Torunia. 
Radioteleskopy umieszczane są również w przestrzeni kosmicznej. 

Statki kosmiczne wysyłane w kosmos mogą być załogowe lub bezzałogowe. Wśród bezzałogowych wyróżniany sondy kosmiczne i sztuczne satelity. 
Pierwszym statkiem kosmicznym w kosmosie był radziecki Wostok 1 z Jurinen Gagarinem na pokładzie (1961 rok). 
Wśród obecnie używanych załogowych statków kosmicznych jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, Sojus TMA, Schenzou
Sondy kosmiczne są statkami bezzałogowymi. Wysyłane dzięki wahadłowcom lub rakietom i relacjonują każdy etap swojej wędrówki, przesyłając zdjęcia do centrów badawczych dzięki wbudowanej aparaturze naukowej. Dzięki poszczególnym sondom kosmicznym wystrzelonym z Ziemi zbadano skład budowy planet, ich księżyców, pierścieni i warunków na nich panujących. 
Pierwszą wystrzeloną sondą kosmiczną była Mariner 2. Ostatnim zaś Curiosity.
Sztuczne satelity są obiektami krążącymi po orbicie planety, który jest tam umieszczony przez człowieka, dzięki wystrzeleniu przez rakietę. Każdy z nich ma ściśle określone zadanie, które są ściśle powiązane z ich rodzajami. Satelita geofizyczny umożliwia wykonywanie badań naukowych powierzchni planety. Satelita komunikacyjny obsługuje rozmowy telefoniczne i przekaz telewizyjne. Inne wykrywają zanieczyszczenia środowiska, umożliwiają prognozowanie pogody czy nawigowanie obiektów. 
Wiele przydatnych informacji na temat kosmosu, znajdujących się w nim obiektów, ich właściwości i procesów tam zachodzących można pozyskać na drodze badania meteorytów spadających na powierzchnię Ziemi w postaci dużych bloków kamiennych. 
 

Metody badań kosmosu Wasze opinie

8-1 =