Eszkola

Wykorzystanie energii wiatru

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wykorzystanie energii wiatru

Energia wiatru jest energią pochodzenia słonecznego. Zjawisko powstawania wiatrów związane jest wgłównej mierze z nierównomiernym ogrzewaniem mas powietrza promieniowaniem słonecznym, nierównościami powierzchni ziemi oraz obrotami kuli ziemskiej. Zamiana energii kinetycznej na energię mechaniczną dokonywana jest przy użyciu silników wiatrowych. Tak wytworzona energia może być wykorzystywana do wykonania określonych prac (np. pompowania wody) lub też przy użyciu generatora do wyprodukowania energii elektrycznej. Pierwsze próby generacji prądu za pomocą wiatru podejmowano już w XIX wieku, jednak dopiero w ostatnich latach zaczęto stosować tą metodę na większą skalę. W tym celu buduje się turbiny wiatrowe – wysokie wieże z wirnikiem składającym się z łopat i piasty, połączonych z generatorem wytwarzającym prąd. Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej zależy od siły wiatru, wielkości łopat oraz wysokości turbiny wiatrowej. Często buduje się kilka takich siłowni wiatrowych tworzący farmę wiatrową, produkującą większą ilość energii. Silniki wiatrowe można podzielić na małe i duże. Do małych turbin wiatrowych, o prostszej budowie można zaliczyć zarówno te, które pracują na potrzeby własne jak i te posiadające moc poniżej 1MW. Natomiast duże turbiny charakteryzują się mocą od 3MW i więcej.

Aby móc wykorzystywać energię wiatru do produkcji prądu potrzebne są odpowiednie warunki – stałe występowanie wiatru o określonej prędkości. Elektrownie wiatrowe pracują zazwyczaj przy wietrze wiejącym z prędkością od 5 do 25 m/s, przy czym prędkość od 15 do 20 m/s uznawana jest za optymalną. Zbyt małe prędkości uniemożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej o wystarczającej mocy, natomiast zbyt duże (ponad 30 m/s) mogą doprowadzić do mechanicznych uszkodzeń wiatraka. Istotna jest również lokalizacja elektrowni wiatrowej, która musi uwzględniać szorstkość terenu oraz wpływ przeszkód terenowych na przepływ wiatru. Nie powinno się lokalizować wirnika w strefie turbulentnej, w której zawirowania powietrza zmniejszają wydajność elektrowni a także mogą naruszać jej konstrukcję. W Polsce odpowiednie warunki do lokalizacji siłowni wiatrowych panują na Pomorzu, Suwalszczyźnie, w Tatrach i w centralnej Polsce. Energetyka wiatrowa w naszym kraju rozpoczęła się dopiero w latach dziewięćdziesiątych, głównie na wybrzeżu. Obecnie wykorzystywanie wiatru zaczyna odgrywać coraz większą rolę, powstają profesjonalne siłownie wiatrowe sprzedające energię elektryczną do sieci.

Do zalet wiatrowych generatorów prądu elektrycznego można zaliczyć:
  • brak zanieczyszczeń środowiska,
  • możliwość lokalizowania na nieużytkach i terenach zanieczyszczonych,
  • możliwość wykorzystania gruntu, na którym są zlokalizowane na uprawę rolniczą,
  • nieprodukowanie odpadów ani szkodliwych gazów,
  • niezużywanie paliwa. 

Wadami tego systemu pozyskiwania energii są:
  • cykliczność pracy spowodowana zmienną prędkością wiatru,
  • wysokie koszty inwestycji,
  • wytwarzanie hałasu,
  • możliwość psucia krajobrazu.

W początkowej fazie wchodzenia na rynek Polski firm zajmujących się budowaniem siłowni wiatrowych oraz rzeszy ich zwolenników i chętnych do zakupu inwestorów okazywało się, że jest to proces trwający lata. Zainteresowani napotykali się na szereg wymogów, w których niezbędne były badania wiatrowe danego miejsca, wiele formalności. Mimo sprzeciwu mieszkańców oraz ekologów, inwestorzy budowali i budują kolejne siłownie wiatrowe, co może okazać się bardzo udaną inwestycją. Zauważalne jest również, że w Polsce budowane są nowe siłownie wiatrowe a nielikwidowane. Należy jednak zaznaczyć, że istniały firmy które chcąc u rolnika wybudować wiatrak płaciły mu za dzierżawę przy czym dokumenty, które rolnik podpisywał pozbawiały go praw do ziemi i jej własności.

Poza elektrowniami wiatrowymi od lat wykonuje się testy nad siłowniami latającymi. W wyższych partiach atmosfery wieją zdecydowanie większe wiatry (więcej energii) oraz znacznie rzadziej zdarza się brak wiatru. Wiele z nich nawet już ukończyło testy i udowodniło swoją przydatność. Obecnie celem tych innowacyjnych firm jest teraz zmniejszenie kosztów wytwarzania energii przez latające siłownie wiatrowe, aby mogły konkurować z cenami paliw kopalnych, a to już tylko kwestia czasu.

Wykorzystanie energii wiatru Wasze opinie

9-4 =