Eszkola

Prądy morskie

Prądy morskie to ruchy ogromnych strumieni masy wodnej mórz i oceanów, które przenoszą ją w danym miejscu. Są one relatywnie wąskie i płytkie, ale długie. 
Ich rozmieszczenie uwarunkowane jest rozkładem lądów i mórz oraz rzeźbą dna morskiego. Kierunki natomiast są poddane działaniu siły Coriolisa, dlatego są one mocno odchylone. Na półkuli północnej poruszają się w prawo, na południowej w lewo. Jedynie na Oceanie Indyjskim kierunek jest zmienny w ciągu roku i zależny od monsunów. 
Ze względu na temperaturę wyróżniamy ciepłe i zimne. Ciepłe przenoszą cieplejszą wodę i są skierowane ku biegunom. Zimne przenoszą zimniejszą wodę i są skierowane w stronę równika. 
Prądy ciepłe powodują wzrost temperatury powietrza oraz opadów na lądach, które opływają. Prądy zimne natomiast powodują spadek temperatury i opadów. 

Jak powstają?
Najczęstszą przyczyną powstawania prądów morskich jest tarcie powietrza o powierzchnię wody oraz na grzbiety fal. Takie prądy nazywane są dryfowymi, gdy są wywołane stałymi wiatrami takimi jak pasaty, monsuny czy wiatry strefy umiarkowanej. Gdy wywołują je wiatry chwilowe, zmienne, wtedy prąd jest nazwany prądem wiatrowym. 
Gdy następuje zmiana ciśnienia nad powierzchnią oceanu lub morza są to prądy barogradientowe. Tam, gdzie wzrasta ciśnienie poziom wody obniża się, natomiast w miejscu, gdzie następuje obniżenie ciśnienia wzrasta. 
Gdy jest duża ilość wód spływających z rzek, spadających w postaci opadów lub gdy woda odpływa są to prądy spływowe. 
W przypadku zmian ciśnienia i zasolenie powstają prądy morskie gęstościowe
Prądy morskie, które zmieniają swój kierunek i prędkość ze względu na przesuwanie się fal pływowych są to prądy pływowe. 
 

Prądy morskie

Prądy morskie Wasze opinie

6+6 =