Eszkola

Góry - rodzaje

Góry są wypukłymi formami terenu o wysokościach powyżej 300 metrów n.p.m.  
Ze względu na sposób wypiętrzania oraz budowę geologiczną można wyróżnić góry fałdowe, zrębowe i wulkaniczne
Innym stosowanym podziałem jest wydzielenie ich wysokości. Wyróżniamy góry niskie z wysokością bezwzględną (od poziomu morza) do 600 m n.p.m., średnie do 1500 m n.p.m. oraz wysokie liczące ponad 1500 m n.p.m. 

Góry powstają podczas ruchów górotwórczych, czyli orogenez, kiedy to warstwy skalne ulegają wypiętrzeniu tworząc orogeny, czyli górotwory. Gdy są one zwarte i zbudowane z podobnych skał nazywane są masywami górskimi. Te z kolei mogą występować pojedynczo lub jako część pasma górskiego. Pasmo górskie ma wydłużony kształt oraz strome i skaliste grzbiety nazywane granią. 
Łańcuch górski to kilka ułożonych równolegle do siebie pasm górskich oddzielonych kotlinami (zagłębieniami otoczonymi ze wszystkich stron), które są otoczone pogórzami. Pogórza mają niższe wysokości niż góry, mniej strome zbocza i płynące przez nie rzeki wykształciły tam doliny. 
Na Ziemi są dwa główne łańcuchy górskie: okołopacyficzny i alpejsko-himalajski. Pierwszy obejmuje góry Ameryki Północnej i Południowej, góry powstałe przy wybrzeżach Oceanu Spokojnego (północnej Azji), Japonii, Nowej Gwinei i Nowej Zelandii. Drugi natomiast obejmuje góry Europy oraz Azji Środkowo-Południowej wraz z wyspami Oceanu Indyjskiego oraz Archipelagu Malajskiego. 
Te łańcuchy górskie, które zostały wypiętrzone podczas tej samej orogenezy tworzą system górski. 
 

Góry - rodzaje

Autor zdjęcia: Obraz David Mark z Pixabay

Góry Wasze opinie

7×4 =

Oprócz góry może Ci się przydać