Eszkola

Import definicja i przykłady

Najogólniej mówiąc import jest zakupem dóbr, usług, produktów poza granicami danego kraju. Zatem dobrami importowanymi będą wszystkie te, które znajdując się na rynku danego kraju nie zostały w nim wytworzone. Należy również odróżnić import od tzw. zakupów wewnątrzwspólnotowych, jakie mają miejsca w przypadku unii, stowarzyszeń lub wspólnot państwowych, np. Unii Europejskiej. 

Naturalnie import powstał ze względu na uwarunkowania geograficzne. Kraje, na których obszarze nie występował dany produkt importowały go z obszarów jego naturalnego występowania, np. import kawy, roślin, zwierząt itd. Dzisiejszy import w zdecydowanej większości ma podłoże ekonomiczne. Te kraje, które wyspecjalizowały produkcję jakiegoś doba i są w stanie robić to taniej są tymi, od których inne kraje importują dane dobro. Poza niższymi kosztami produkcji znaczenie może mieć także popyt na dane dobro. Np., jeśli w jednym kraju istnieje duży popyt na rowery, a w innym ze względu na duże odległości popyt na ten produkt jest znacznie mniejszy, ten drugi kraj najpewniej będzie część rowerów importował z kraju pierwszego. Innym powodem może być całkowity brak produkcji danego dobra w danym kraju, wynikający z opóźnienia rozwoju gospodarczego lub technologicznego. Wreszcie aktualnie najczęstszym powodem importu bardzo wielu towarów z Chin jest bardzo niski koszt produkcji. Konkretniej rzecz ujmując pracownikom chińskim płaci się mniej niż zachodnim, przez co wytworzenie danego dobra jest tańsze, a w konsekwencji opłacalnym jest import danego dobra nawet mimo tak dużej odległości geograficznej. Jeszcze innym elementem wpływającym na import może być preferencja nabywców połączona z tak dynamicznym dzisiaj rozwojem technologicznym. Niektóre marki produkujące sprzęt elektroniczny stały się dzisiaj tak rozpoznawalne, popularne i tak szybko opanowały rynek światowy, że lokalni producenci albo nie nadążają, albo mimo produkcji dóbr takiej samej jakości – nie są już w stanie zaistnieć na rynku. 

Najogólniej możemy podzielić import na trzy rodzaje:

import substytucyjny – pełni funkcję „dopełnienia” produktów lub usług na danym rynku. Nie jest niezbędny. Jest to import dóbr, które są produkowane na terenie danego kraju w stopniu zaspokajającym potrzebny, a import jest pewnego rodzaju „poszerzeniem oferty”,

import komplementarny – import uzupełniający, dotyczy sytuacji, w którym jakieś dobro na danym rynku jest produkowane, ale w niewystarczającej ilości,

import niezbędny – w danym momencie na rynku danego kraju nie istnieje możliwość wyprodukowania danego dobra i w związku z tym całość tego produktu jest importowana.

Import niezbędny może być z kolei podzielony na taki o charakterze:

długotrwałym – dany kraj z różnych przyczyn (np. klimatycznych) nie jest w stanie wyprodukować danego dobra, jest niejako skazany na import,

średniookresowym – dany kraj w danym momencie nie jest w stanie wyprodukować jakiegoś dobra, np.: ze względu na opóźnienie w rozwoju gospodarczym lub ze względu na dotknięcie jakąś klęską. Przyjmuje się, że mówimy tutaj o niedyspozycji produkcyjnej w przedziale 5-10 lat. 

krótkookresowym – jest to chwilowa niedyspozycja danego kraju do zaspokojenia popytu na dane dobro na swoim rynku, np. poprzez wahania koniunkturalne, chwilowe kryzysy itp. 

Dzisiejszy import podlega szeregom regulacji prawnych dotyczących sposobów transportu, ustalania cen, możliwości sprowadzenia, ceł, akcyz, koncesji, licencji i wielu innych czynników. Wszelkie restrykcje są związane z koniecznością zachowania pewnej równowagi rozwoju rynków krajowych. Najczęściej mają na celu ochronę rynku, konsumentów i całych państw. 
Import posiada wiele zalet i wad. Kluczowym pozytywnym skutkiem importu jest możliwość zaspokojenie potrzeb danej społeczności oraz bardziej elastyczne dopasowanie popytu do podaży poprzez eliminowanie nadprodukcji. Inną zaletą mogą być wpływy do budżetu państwa pochodzące z cła, pozytywnym jest również poszerzenie asortymentu dostępnego na danym rynku, to z kolei może wpływać na dalszy rozwój. Generalnie zjawisko importu i eksportu jest jedną z głównych przyczyn rozwoju ekonomicznego i gospodarczego, a przez to ogólnie pojętego dobrobytu państw. Należy jednak pamiętać o pewnych negatywnych ograniczeniach, które również pojawiają się w związku z importem, są to chociażby wysokie koszty transportu, możliwości dyskryminacji niektórych nabywców poprzez zróżnicowane regulacje celne itd. W ostatecznym jednak rozrachunku należy dopatrywać się w zjawisku importu przyczyny obecnego dobrobytu państw rozwiniętych. 

Import Wasze opinie

8-4 =