Eszkola

Karty kredytowe definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Szczególne znaczenie wśród kart płatniczych mają karty kredytowe (karty typu „paylater”). Funkcjonują one w oparciu o przyznaną przez bank lub instytucję płatniczą kwotę kredytu. Stąd uzyskanie kart kredytowych nie wymaga posiadania rachunku bankowego (rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego) w banku, tj. wydawcy karty, ale wymaga posiadania rachunku płatniczego w instytucji płatniczej. Zatem środki, w oparciu, o które funkcjonuje karta kredytowa, nie są własnością posiadacza karty, a są własnością banku lub instytucji płatniczej udzielającej posiadaczowi karty kredytu. Innymi słowy: Karty kredytowe pozwalają dokonywać płatności, mimo braku środków na rachunku bankowym. Oznacza to kredytowanie posiadacza rachunku przez bank do określonego limitu, z możliwością ponownego korzystania z kredytu w przypadku spłaty zadłużenia.

Karty kredytowe te są kartami wypukłymi, posiadającymi wytłoczone dane, które umożliwiają dokonywanie transakcji w punktach posiadających elektroniczne urządzenia do akceptacji kart. Funkcjonują one w oparciu o rachunek bankowy, na który przelane zostały środki pieniężne udostępnione posiadaczowi karty w ramach umowy o kredyt bankowy lub kredyt udostępniony posiadaczowi w rachunku płatniczym przez instytucję płatniczą. Kart kredytowych nie mogą zatem wydawać inne podmioty niż banki i instytucje płatnicze.

W procedurze wydawania karty płatniczej osoba ubiegająca się o nią musi złożyć wniosek o przyznanie kredytu w banku, który wydaje kartę. Zaciągnięcie kredytu związane jest z koniecznością jego spłaty oraz z ryzykiem po stronie banku, że osoba zaciągająca kredyt nie będzie w stanie go spłacić. Stąd przyznanie karty kredytowej, a więc i kredytu uzależnione jest od posiadanej przez wnioskodawcę odpowiedniej zdolności kredytowej (bada ją bank). Zdolność kredytowa wnioskodawcy jest uzależniona głównie od możliwości zarobkowych kredytobiorcy oraz od jego historii kredytowej, dotyczącej np. wcześniej zaciągniętych kredytów. Poza tym, w przypadku karty kredytowej, bank lub instytucja płatnicza ustala limit kredytowy (powyżej niego właściciel karty kredytowej nie może dokonywać transakcji i jest on uzależniony od zdolności kredytowej posiadacza karty).Mimo wszystko bank ponosi ryzyko w przypadku wydawania kart kredytowych, bowiem nie istnieje zabezpieczenie ich spłaty.

Posiadacz karty kredytowej uzyskuje kredyt tzw. odnawialny, który polega na możliwości spłaty części wykorzystanego kredytu w trakcie trwania umowy o kartę kredytową, w wyniku czego limit kredytowy powiększany jest o kwotę każdej spłaty. Karty kredytowe działają w cyklach miesięcznych trwających od 28 do 31 dni. Zwykle po upływie miesiąca klient ma jeszcze kolejne od 20 do 25 dni (długość okresu zależy od danego banku i rodzaju karty) na spłatę kredytu. Jeśli jednak spłaci tylko sumę minimalną, albo inną dowolnie wybraną część kredytu, oznacza to dla niego zaciągnięcie kredytu, którego stopa jest znacznie wyższa niż typowego kredytu bankowego.

Charakterystyczny dla kart kredytowych jest pierwszy cykl, zwany okresem „łaski” (grace period), w którym klient może korzystać z limitu kredytowego zaoferowanego przez wydawcę karty (może zaciągnąć kredyt bezodsetkowy, darmowy), nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.

W Polsce karty kredytowe zajmują drugie miejsce pod względem liczebności wśród wszystkich kart płatniczych. Na koniec września 2013 roku łączna liczba kart kredytowych wyniosła 6,3 mln, natomiast wielkość zaciągniętych kredytów na karty kredytowe w tym samym okresie wyniosła 12 mld złotych.

Z wykresu wynika, że w okresie od III kwartału 2011 roku do II kwartału 2012 roku ilość kart kredytowych zmniejszała się. Wpływ na taką sytuację miało zaostrzenie przykładowo kryteriów wydawania nowych kart kredytowych czy obsługi kart kredytowych wcześniej wydanych. W I kwartale 2013 roku liczba kart kredytowych była taka sama, jak w III kwartale tego samego roku.

Karty kredytowe mogą przynosić klientowi korzyści wynikające z możliwości z korzystania z zadłużenia, ale nie należy zapominać o tym, że bank może pobierać prowizje za dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych.

Karty kredytowe stały się instrumentem płatności wybranym przez klientów. Zyskały one ich akceptację nie tylko dlatego, że są pewną formą kredytu konsumenckiego, ale z powodu prostoty i wygody w ich stosowaniu.Warto pamiętać o tym, że karty kredytowe nie powinny być wykorzystywane do wypłacania gotówki z bankomatu, bowiem może to powodować stratę w wysokości kilku procent wartości pobranej kwoty pieniędzy, którą stanowi prowizja od transakcji gotówkowych.

Karty kredytowe Wasze opinie

5×5 =