Eszkola

Wzór na sumę pierwiastków

Wzór na sumę pierwiastków ma postać:

\(\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{a + b + 2 \sqrt{ab}}\), gdzie

\(a \geq 0,  b \geq 0\)
    

Oznacza to, że \(a \: i \: b\) są to liczby większę bądź równe \(0\)