Eszkola

Wzór na pierwiastek pierwiastka wzór

Wzór na pierwiastek pierwiastka ma postać:

\((\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}\), gdzie

\(a \geq 0  \: i  \:  n \in N \setminus \left \{ 0, 1 \right \} \: i  \:  m \in N \setminus \left \{ 0, 1 \right \}\)
    

Oznacza to, że \(a\) to liczba większa bądź równe \(0\), \(n\) jest liczbą naturalną z wyłączeniem liczb \(0\) i \(1\), \(m\)  jest liczbą naturalna z wyłączeniem liczb \(0\) i \(1\)

Wzór na pierwiastek pierwiastka - jak stosować w praktyce?

7-1 =