Eszkola

Wzór na wartość bezwzględną pierwiastków wzór

Wzór na wartość bezwzględną pierwiastków ma postać:

\(|\sqrt{a} - \sqrt{b}| = \sqrt{a + b - 2 \sqrt{ab}}\), gdzie

\(a \geq 0,  b \geq 0\)
    

Oznacza to, że \(a \: i \: b\) są to liczby większę bądź równe \(0\)

Pierwiastkowanie

Wzór na wartość bezwzględną pierwiastków - jak stosować w praktyce?

6-3 =