Wzór na pole powierzchni torusa


TorusWzór na pole powierzchni torusa ma postać:

\(P = 4 \pi^2 R r\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni torusa

\(R\) - promień torusa

\(r\) - promień okręgu

 
Torus powstaje przez obrót okręgu wokół osi (dookoła prostej) leżącej w tej samej płaszczyźnie co ten okrąg, i nie przecinającej go (czyli nie mającej z nim wspólnych punktów)

 

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka