Eszkola

Przemienność mnożenia wzór

Wzór na przemienność mnożenia


Wzór na przemienność mnożenia ma postać:

\(a \cdot b = b \cdot a\)
Wyjaśnienie symboli:

\(a, b\) - dowolna liczba


Rozdzielność mnożenia


 

Przemienność mnożenia - jak stosować w praktyce?

3×5 =