Wzór na przemienność mnożenia


Wzór na przemienność mnożenia ma postać:

\(a \cdot b = b \cdot a\)
Wyjaśnienie symboli:

\(a, b\) - dowolna liczba

 
 

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka