Wzór na łączność dodawania


Wzór na łączność dodawania ma postać:

\((a + b) + c = a + (b+c)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a, b, c\) - dowona liczba

 
Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka