Eszkola

Wzór na łączność dodawania

Wzór na łączność dodawania ma postać:

\((a + b) + c = a + (b+c)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a, b, c\) - dowona liczba