Wiedza

Matematyka

 1. Funkcja

 2. Punkt przegięcia

 3. Wklęsłość i wypukłość

 4. Ekstremum funkcji (minimum, maksimum)

 5. Funkcja okresowa

 6. Macierz odwrotną 4x4

zobacz więcej

Fizyka

 1. Przyspieszenie grawitacyjne

 2. Prawo Plancka

 3. Prawo Stefana-Boltzmanna

 4. Kąt rozbieżności wiązki światła laserowego

 5. Wzmocnienie tranzystora

 6. Bilans energii podczas kreacji cząstek

zobacz więcej

Statystyka

 1. Korelacja wieloraka

 2. Odległość Mahalanobisa

 3. Wskaźnik tolerancji w modelach regresji

 4. Czynnik inflacji wariancji VIF

 5. Błąd standardowy skośności

 6. Błąd standardowy kurtozy

zobacz więcej

Ekonomia

 1. PNB metodą sumowania wydatków

 2. Oscylator stochastyczny K%D

 3. Oscylator CCI

 4. Oscylator Williamsa %R

 5. Wskaźnik OBV

 6. Wskaźnik siły względnej RSI

zobacz więcej

Chemia

 1. Moduł krzemianowy

 2. Pojemność buforowa roztworu

 3. Współczynnik równoważności redoksymetryczny

 4. Współczynnik równoważności alkacymetryczny

 5. Miano roztworu (titrantu)

 6. Masa próbki w próżni

zobacz więcej

Metodologia

 1. Standardowy błąd pomiaru

 2. Trudność pozycji testowej

 3. Minimalna liczebność próby

 4. Alfa Cronbacha

zobacz więcej

Inżynieria

 1. Graniczna ciągliwość

 2. Szerokość panelu środnika słupa

 3. Bezwymiarowa zdolność do odkształceń poprzecznych

 4. Nacisk boczny fundamentu wywołany obciążeniem na głębokości z

 5. Wartość modułu sprężystości gruntu

 6. Wielkość całkowitych osiadań

zobacz więcej