Eszkola

Wzór na współczynnik cenowej elastyczności popytu wzór

Wzór na współczynnik cenowej elastyczności popytu ma postać:

 \(E^D_P = - \dfrac{\Delta Q^D}{Q^D} : \dfrac{\Delta P}{P} = - \dfrac{\Delta Q^D}{\Delta P} \cdot \dfrac{P}{Q^D}\)

lub inaczej:

\(E^D_P = - \dfrac{\%\Delta Q^D}{\%\Delta P}\)
Wyjaśnienie symboli:

\(E^D_P\) - współczynnik cenowej elastyczności popytu

\(Q^D\) - wielkość popytu na dane dobro w okresie wyjściowym (przed zmianą ceny)

\(\Delta Q^D\) - zmiana wielkości popytu na dane dobro wywołana zmianą jego ceny

\(P\) - cena dobra w okresie wyjściowym (przed jej zmianą)

\(\Delta P\) - zmiana ceny dobra, czyli różnica między ceną nową a jego ceną w okresie wyjściowym

\(\%\Delta Q^D\) - procentowa zmiana wielkości popytu

\(\%\Delta P\) - procentowa zmiana ceny

 

Cenowa elastyczność popytu jest to stosunek względnej zmiany popytu do względnej zmiany ceny danego dobra (lub procentowej zmiany popytu do procentowej zmiany ceny).

Wzór na współczynnik cenowej elastyczności popytu - jak stosować w praktyce?

9-3 =
  • J Jacek 19.09.2022

    :)