Eszkola

Wzór na współczynnik cenowej elastyczności popytu

Wzór na współczynnik cenowej elastyczności popytu ma postać:

 \(E^D_P = - \dfrac{\Delta Q^D}{Q^D} : \dfrac{\Delta P}{P} = - \dfrac{\Delta Q^D}{\Delta P} \cdot \dfrac{P}{Q^D}\)

lub inaczej:

\(E^D_P = - \dfrac{\%\Delta Q^D}{\%\Delta P}\)
Wyjaśnienie symboli:

\(E^D_P\) - współczynnik cenowej elastyczności popytu

\(Q^D\) - wielkość popytu na dane dobro w okresie wyjściowym (przed zmianą ceny)

\(\Delta Q^D\) - zmiana wielkości popytu na dane dobro wywołana zmianą jego ceny

\(P\) - cena dobra w okresie wyjściowym (przed jej zmianą)

\(\Delta P\) - zmiana ceny dobra, czyli różnica między ceną nową a jego ceną w okresie wyjściowym

\(\%\Delta Q^D\) - procentowa zmiana wielkości popytu

\(\%\Delta P\) - procentowa zmiana ceny

 

Cenowa elastyczność popytu jest to stosunek względnej zmiany popytu do względnej zmiany ceny danego dobra (lub procentowej zmiany popytu do procentowej zmiany ceny).