Eszkola

Wzór na współczynnik elastyczności mieszanej popytu wzór

Wzór na współczynnik elastyczności mieszanej popytu ma postać:

 \(E^D_M = \dfrac{\Delta Q^D_a}{Q^D_a} : \dfrac{\Delta P_b}{P_b} = \dfrac{\Delta Q^D_a}{\Delta P_b} \cdot \dfrac{P_b}{Q^D_a}\)

lub inaczej:

\(E^D_M = \dfrac{\%\Delta Q^D_a}{\%\Delta P_b}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(E^D_m\) - współczynnik elastyczności mieszanej popytu

\(Q^D_a\) - wielkość popytu na dobro a w okresie wyjściowym

\(\Delta Q^D_a\) - zmiana wielkości popytu na dobro a wywołana zmianą jego ceny dobra b, będącego w związku substytucyjnym lub komplementarnym z dobrem a

\(P_b\) - cena dobra b w okresie wyjściowym

\(\Delta P_b\) - zmiana ceny dobra b

\(\%\Delta Q^D_a\) - procentowa zmiana wielkości popytu na dobro a

\(\%\Delta P_b\) - procentowa zmiana ceny dobra b

 
Elastyczność mieszana popytu jest to stosunek względnej zmiany popytu na dane dobro do względnej zmiany ceny innego dobra, pozostającego z nim w związku substytucyjnym lub komplementarnym (albo stosunek odpowiednich procentowych zmian tych wielkości).

Wzór na współczynnik elastyczności mieszanej popytu - jak stosować w praktyce?

9+8 =