Eszkola

Wzór na efektywność społeczną w sferze wymiany wzór

Wzór na efektywność społeczną w sferze wymiany ma postać:

\(SK_{ss} = SK_{st}\)

\(SK_{ss} = K_{ss}\) dla wszystkich konsumentów \(= \dfrac{U_{zk(x)}}{U_{zk(y)}}\) dla wszystkich konsumentów \(= \dfrac{c_x}{c_y}\)

\(SK_{st} = K_{st}\) dla wszystkich konsumentów \(= \dfrac{K_{k(x)}}{K_{k(y)}}\) dla wszystkich konsumentów \(= \dfrac{c_x}{c_y}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(SK_{ss}\) - społeczna krańcowa stopa substytucji

\(SK_{st}\) - społeczna krańcowa stopa transformacji

\(K_{ss}\) - krańcowa stopa substytucji

\(K_{st}\) - krańcowa stopa transformacji

\(\dfrac{U_{zk(x)}}{U_{zk(y)}}\) - stosunek użyteczności krańcowych dóbr

\(\dfrac{c_x}{c_y}\) - stosunek ceny dóbr

Optymalna w sensie Pareto alokacja zasobów ma miejsce wtedy, gdy społeczna krańcowa stopa substytucji \(SK_{ss}\) jest równa społecznej krańcowej stopie transformacji \(SK_{st}\)


Wzór na efektywność prywatną producenta

Wzór na efektywność społeczną

Wzór na efektywność prywatną konsumenta

Wzór na efektywność społeczną w sferze konsumpcji

Wzór na efektywność społeczną w sferze produkcji

Wzór na efektywność społeczną w sferze wymiany - jak stosować w praktyce?

5+3 =