Eszkola

Wzór na efektywność społeczną w sferze konsumpcji wzór

Wzór na efektywność społeczną w sferze konsumpcji ma postać:

\(\dfrac{U_{zk(x)}}{U_{zk(y)}} \: (A) = \dfrac{U_{zk(x)}}{U_{zk(y)}} \: (B) = \: ... \: \dfrac{U_{zk(x)}}{U_{zk(y)}} \: (N)\)

oraz

\(K_{ss} (A) = K_{ss}B = \: ... \: = K_{ss}(N)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\dfrac{U_{zk(x)}}{U_{zk(y)}} \: (A), \dfrac{U_{zk(x)}}{U_{zk(y)}} \: (B), \dfrac{U_{zk(x)}}{U_{zk(y)}} \: (N)\)  -  stosunki użyteczności krańcowych

dóbr X i Y dla konsumentów A, B i N

\(K_{ss} (A), K_{ss} (N), K_{ss} (N)\) - krańcowa stopa konsumenta dla konsumentów A, B i N


Opytymalny w senise Pareto podział konsumpcji ma miejsce wtedy, gdy stosunki użyteczności krańcowych dóbr X i Y są identyczne dla każdego konsumenta (czyli wszystkich konsumentów, których oznaczamy kolejno od A do N)


Wzór na efektywność prywatną producenta

Wzór na efektywność społeczną

Wzór na efektywność prywatną konsumenta

Wzór na efektywność społeczną w sferze produkcji

Wzór na efektywność społeczną w sferze wymiany

Wzór na efektywność społeczną w sferze konsumpcji - jak stosować w praktyce?

1×5 =