Eszkola

Wzór na efektywność społeczną w sferze produkcji wzór

Wzór na efektywność społeczną w sferze produkcji ma postać:

\(\dfrac{K_{k(x)}}{K_{k(y)}} \: (A) = \dfrac{K_{k(x)}}{K_{k(y)}} \: (B) = \: ... \: \dfrac{K_{k(x)}}{K_{k(y)}} \: (N)\)

oraz

\(K_{st} (A) = K_{st}B = \: ... \: = K_{st}(N)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\dfrac{K_{k(x)}}{K_{k(y)}} \: (A), \dfrac{K_{k(x)}}{K_{k(y)}} \: (B), \dfrac{K_{k(x)}}{K_{k(y)}} \: (N)\)  -  stosunki krańcowych

dóbr X i Y dla producentów A, B i N

\(K_{ss} (A), K_{ss} (N), K_{ss} (N)\) - krańcowa stopa transormacji dla producentów A, B i N

Optymalny w sensie Pareto podział produkcji ma miejsce wtedy, gdy stosunki kosztów krańcowych dóbr X i Y są identyczne dla każdego producenta (czyli wszystkich producentów, których oznaczamy kolejno od A do N)


Wzór na efektywność prywatną producenta

Wzór na efektywność społeczną

Wzór na efektywność prywatną konsumenta

Wzór na efektywność społeczną w sferze konsumpcji

Wzór na efektywność społeczną w sferze wymiany

Wzór na efektywność społeczną w sferze produkcji - jak stosować w praktyce?

9+2 =