Eszkola

Wzór na współczynnik kreacji depozytów wzór

Wzór na współczynnik kreacji depozytów ma postać:

\(k_{dp} = \dfrac{1}{z_{ro}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(k_{dp}\) - wpółczynnik kreacji depozytów

\(z_{ro}\) - stopa rezerw obowiązkowych


Współczynnik kreacji depozytów jest odwrotnością stopy obowiązkowych rezerw bankowych i informuje o tym, ile razy zwiększy się suma depozytów bankowych w wyniku pojawiania się depozytu pierwotnego.


Wzór na agregatowy popyt na nominalne zasoby pieniądza

Równanie popytu na pieniądz w ujęciu realnym

Wzór na transakcyjny popyt na pieniądz

Wzór na łączny popyt na pieniądz

Wzór na mnożnik pieniężny

Wzór na stopę ubytku gotówki z systemu bankowego

Wzór na stopę całkowitych rezerw banków

Wzór na ogólną funkcję podaży pieniądza

Wzór na współczynnik kreacji depozytów - jak stosować w praktyce?

9-1 =