Eszkola

Wzory na mnożnik pieniężny wzór

Wzory na mnożnik pieniężny mają postać:

\(m_m = \dfrac{M}{B_m}\)

\(m_m = \dfrac{M_g + M_d}{M_g + M_r}\)

\(m_m = \dfrac{u_m + 1}{u_m + z_r}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(m_m\) - mnożnik pieniężny

\(M_g\) - gotówka w obiegu

\(M_d\) - wkład na żądanie, depozyt typu a vista w systemie bankowym

\(M_r\) - rezerwy gotówkowe systemu bankowego

\(M\)  -  podaż pieniądza

\(B_m\) - baza monetarna

\(u_m\) - stopa ubytku gotówki z systemu bankowego

\(z_r\) - stopa całkowitych rezerw bankowych


Wzór na mnożnik inwestycyjny

Wzór na mnożnik podatkowy

Wzór na mnożnik wydatków rządowych

Wzory na mnożnik pieniężny - jak stosować w praktyce?

1+9 =