Eszkola

Wzór na stopę ubytku gotówki z systemu bankowego wzór

Wzór na stopę ubytku gotówki z systemu bankowego - jak stosować w praktyce?

9-1 =