Eszkola

Wzór na stopę ubytku gotówki z systemu bankowego

Wzór na stopę ubytku gotówki z systemu bankowego  ma postać:

\(u_m = \dfrac{M_g}{M_d}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(M_g\) - gotówka w obiegu

\(M_d\) - wkład na żądanie, depozyt typu a vista w systemie bankowym


Wzór na agregatowy popyt na nominalne zasoby pieniądza

Równanie popytu na pieniądz w ujęciu realnym

Wzór na transakcyjny popyt na pieniądz

Wzór na łączny popyt na pieniądz

Wzór na współczynnik kreacji depozytów

Wzór na mnożnik pieniężny

Wzór na stopę całkowitych rezerw banków

Wzór na ogólną funkcję podaży pieniądza