Eszkola

Wzór na wskaźnik obrotu aktywami wzór

Wzór na wskaźnik obrotu aktywami ma postać:

\(\text{Wskaźnik obrotu aktywami} = \dfrac{\text{sprzedaż netto}}{\text{aktywa}}\)

Wskaźnik obortu aktywami informuje o wielkości względnej sprzedaży firmy realizowanej za pomocą swojego majątku (ang. Total Assets Turnover)


Wzór na wskaźnik obrotu aktywami - jak stosować w praktyce?

3×5 =