Eszkola

Wzór na wielkość zasobu bezrobocia wzór

Wzór na wielkość zasobu bezrobocia ma postać:

\(\Delta B = N_b - O_b\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\Delta B\) - zasób bezrobocia

\(N_b\) - napływ  do zasobu bezrobocia

\(O_b\) - odpływ z zasobu bezrobocia

Wzór na wielkość zasobu bezrobocia - jak stosować w praktyce?

8+1 =