Eszkola

Wzór na dochód narodowy wzór

Wzóry na dochód narodowy

Wzory na dochód narodowy mają postać:

\(Y = C + S\)

\(Y = C + I + G\)

\(Y = C_a + k_{sk} Y_d + I_d + I_a + G_a\)

\(Y = \dfrac{1}{1 - k_{sk}} (C_a + I_a - w_i r)\)

Wyjaśnieie symboli:

\(Y\) - dochód narodowy

\(C\) - wydatki konsumpcyjne

\(S\) - oszczędności

\(I\) - wydatki inwestycyjne

\(k_{sk}\) - krańcowa skłonność do konsumpcji, spełniająca warunek \(0 < k_{sk} < 1\)

\(r\) - stopa procentowa

\(t\) - stopa opodatkowania

\(G_a\) - autonomiczne wydatki rządowe

\(C_a\) - autonomiczne wydatki kosnumpcyjne, czyli wydatki niezależne od bieżącego poziomu dochodu narodowego

\(I_a\) - autonomiczna część inwestycji, niezależna od stopy procentowej

Wzór na dochód narodowy - jak stosować w praktyce?

7-3 =