Eszkola

Wzór na stopę całkowitych rezerw banków wzór

Wzór na stopę całkowitych rezerw banków ma postać:

\(z_r = \dfrac{M_r}{M_d}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(z_r\) - stopa całkowitych rezerw banków

\(M_r\) - rezerwy gotówkowe systemu bankowego

\(M_d\) - wkład na żądanie, depozyt typu a vista w systemie bankowym


Wzór na agregatowy popyt na nominalne zasoby pieniądza

Równanie popytu na pieniądz w ujęciu realnym

Wzór na transakcyjny popyt na pieniądz

Wzór na łączny popyt na pieniądz

Wzór na współczynnik kreacji depozytów

Wzór na mnożnik pieniężny

Wzór na stopę ubytku gotówki z systemu bankowego

Wzór na ogólną funkcję podaży pieniądza

Wzór na stopę całkowitych rezerw banków - jak stosować w praktyce?

9-1 =