Eszkola

Wzór na transakcyjny popyt na pieniądz wzór

Wzór na transakcyjny popyt na pieniądz - jak stosować w praktyce?

7-1 =