Eszkola

Wzory na wskaźniki rentowności majątku ROA wzór

Wzór na wskaźnik rentowności majątku ROA ma postać:

\(ROA = \dfrac{\text{zysk netto}}{\text{majątek ogółem (aktywa)}}\cdot 100\%\)


Wzór na wskaźnik skorygowanej rentowności majątku ma postać:

\(\text{Skorygowana rentowność majątku} =\)

\(= \dfrac{\text{zysk netto + odsetki - podatek od odsetek}}{\text{majątek ogółem (aktywa)}}\cdot 100\%\)

Wzory na wskaźniki rentowności majątku ROA - jak stosować w praktyce?

4×7 =