Eszkola

Wzór na współczynnik elastyczności dochodowej popytu wzór

Wzór na współczynnik elastyczności dochodowej popytu ma postać:

 \(E^D_Y = \dfrac{\Delta Q^D}{Q^D} : \dfrac{\Delta Y}{Y} = \dfrac{\Delta Q^D}{\Delta Y} \cdot \dfrac{Y}{Q^D}\)

lub inaczej:

\(E^D_M = \dfrac{\%\Delta Q^D}{\%\Delta Y}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(E^D_Y\) - współczynnik elastyczności dochodowej popytu

\(Q^D\) - wielkość popytu na dobro a w okresie wyjściowym (przed zmianą dochodów)

\(\Delta Q^D\) - zmiana wielkości popytu na dobro spowodowana zmianą dochodów

\(Y\) - dochody realne w okresie wyjściowym

\(\Delta Y\) - zmiana dochodów realnych, czyli różnica między aktualnymi dochodami realnymi a dochodami realnymi w okresie wyjściowym

\(\%\Delta Q^D\) - procentowa zmiana wielkości popytu

\(\%\Delta Y\) - procentowa zmiana dochodów realnych

 
Elastyczność dochodowa popytu jest to stosunek względnej zmiany popytu na dane dobro do względnej zmiany dochodów realnych (lub procentowej zmiany popytu do procentowej zmiany dochodów).

Wzór na współczynnik elastyczności dochodowej popytu - jak stosować w praktyce?

2×6 =