Eszkola

Wzór na próg rentowności wzór

Wzór na próg rentowności ma postać:

\(P.r. = \dfrac{Ks}{C - Kjz}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P.r.\) - próg rentowności 

\(Ks\) - Koszty stałe 

\(C\) - Cena

\(Kjz\) - Jednostkowy koszt zmienny


Aby obliczyć próg rentowności należy podzielić koszty stałe przez różnicę pomiędzy ceną dobra a jednostkowym kosztem zmienny.

Wzór na próg rentowności - jak stosować w praktyce?

4×4 =