Eszkola

Prąd zmienny co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Prądem zmiennym nazywany jest prąd, którego natężenie jest zmienne w czasie.

Ze względu na rodzaj zmienności natężenia prądu, prąd zmienny można podzielić na:
- okresowo zmienny
- nieokresowo zmienny

Z punktu widzenie elektroniki, szczególnie istotny jest prąd okresowo zmienny, czyli taki, którego zmienność odbywa się w sposób powtarzalny, to znaczy istnieje taki czas \(T\) zwany okresem, że niezależnie od wyboru chwili czasowej, po upłynięciu czasu \(T\) natężenie chwilowe będzie miało taką samą wartość i prąd popłynie w tym samym kierunku.

Szczególnym rodzajem prądu okresowo zmiennego jest prąd przemienny, czyli taki, którego natężenie zmieniając się z określoną częstotliwością, przyjmuje przemiennie wartości ujemne i dodatnie. Zwykle suma natężeń prądu w ciągu okresu wynosi zero. W przypadku prądu tętniącego, suma natężeń w ciągu okresu jest różna od zera - wartość ta nazywana jest składową stałą. Wykres pokazuje zmienność natężenia prądu przemiennego:

Prąd zmienny

W przypadku prądu nieokresowo zmiennego nie można określić powtarzalności zmian, z tego względu nie jest on szczególnie wykorzystywany. Poniżej przykładowa zmienność natężenia prądu nieokresowego:

Prąd zmienny

Prąd zmienny Wasze opinie

5+6 =

Oprócz prąd zmienny może Ci się przydać