Eszkola

Energia wewnętrzna co to jest?

Energia wewnętrzna jest sumą energii kinetycznych i potencjalnych wszystkich atomów i cząsteczek tworzących dane ciało.

To całkowita energia układu termodynamicznego, przyjmujemy że układ ten jest nieruchomy i  nie wykonuje ruchu obrotowego.

Wartość energii wewnętrznej zależy od następujących czynników:

– liczby atomów i cząsteczek tworzących dane ciało – im więcej cząstek tym wyższa energia wewnętrzna

– temperatury ciała – im wyższa temperatura, tym wyższa energia kinetyczna cząstek i co za tym idzie wartość energii wewnętrznej wzrasta

– rodzaju substancji i stanu jej skupienia – wraz ze zmianę stanu skupienia i w zależności od rodzaju substancji wielkość energii potencjalnej pochodzącej od oddziaływań międzycząsteczkowych zmienia się.

I Zasada Termodynamiki mówi nam o tym, że energię wewnętrzną możemy zmienić poprzez wykonanie na ciałem pracy lub przekazanie ciepła

.\(\Delta E_w=W+Q\)   gdzie:

\(\Delta E_w \)- zmiana energii wewnętrznej [J]

W - praca [J]

Qciepło [J]

Energia wewnętrzna Wasze opinie

8+5 =
  • M maciej 04.10.2023

    ok