Eszkola

Przelicznik energii

Po wprowadzeniu danej jednostki narzędzie, kalkulator automatycznie przelicza wartość dla wszystkich jednostek z danej kategorii. Kalkulator oblicza dokładną wartość jednostki, z uwzględnieniem 15 istotnych znaków. Dla wartości z zakresu poniżej 10^(-15) i powyżej 10^(15) zastosowano zapis matematyczny, np: 1.34e+16 co oznacza 1,34*10^(-16) co jest równe 0,000000000000000134.

Konwerter oblicza jednostki automatycznie. Po wprowadzenia wartości danej jednostki (obojętnie której) przelicza wartość pozostałych jednostek z danej kategorii. Aby wyczyścić („zzerować”) narzędzie wystarczy wprowadzić dla danej (obojętnie której) jednostki wartość 0.

Przelicznik jednostek energii pozwala zamienić wartość wyrażoną w danej jednostce na inną jednostkę. Do najbardziej popularnych przeliczeń jednostek energii należy:

Dżule na Kalorie
Kalorie na Foot Pound
Kilowatogodziny na Quad
Kilowatogodzina na Therm

Przelicznik energii Wasze wyniki

3+4 =