Eszkola

Przelicznik natężenia światła

Po wprowadzeniu danej jednostki narzędzie, kalkulator automatycznie przelicza wartość dla wszystkich jednostek z danej kategorii. Kalkulator oblicza dokładną wartość jednostki, z uwzględnieniem 15 istotnych znaków. Dla wartości z zakresu poniżej 10^(-15) i powyżej 10^(15) zastosowano zapis matematyczny, np: 1.34e+16 co oznacza 1,34*10^(-16) co jest równe 0,000000000000000134.

Konwerter oblicza jednostki automatycznie. Po wprowadzenia wartości danej jednostki (obojętnie której) przelicza wartość pozostałych jednostek z danej kategorii. Aby wyczyścić („zzerować”) narzędzie wystarczy wprowadzić dla danej (obojętnie której) jednostki wartość 0.

Przelicznik jednostek natężenia światła pozwala zamienić wartość wyrażoną w danej jednostce na inną jednostkę. Do najbardziej popularnych przeliczeń jednostek natężenia światła należy:

Stopa – Kandela na Lux
Lumen na centymetr2 na Lumen na cal2

Oprócz Przelicznik natężenia światła może Ci się przydać:

Przelicznik natężenia światła Wasze wyniki

4+6 =