Eszkola

Kalkulator odległości od punktu

 OPIS.
Kalkulator składa się pól w których należy podać współrzędne punktu (x,y). Następnie należy uzupełnić równanie prostej \(Ax+By+C=0\) lub współrzędne drugiego punktu (X,Y). W polu wynikowym pojawia się wynik: odległość od punktu.
 

x = y =

Uzupełnij równanie prostej lub podaj współrzędne drugiego punktu

Równanie prostej:

x + y + = 0

Współrzędne drugiego punktu:

X = Y =

Kalkulator odległości od punktu Wasze wyniki

7-1 =