Eszkola

Kalkulator korelacji

Niniejszy kalkulator pozwala obliczyć różne współczynniki korelacji między dwiema zmiennymi. Udostępniono miary najbardziej popularne miary związków między zmiennymi mierzonymi na skali porządkowej lub ilościowej, takie jak: r-Pearsona, rho-Spearmana, tau-b Kendalla. Kalkulator oblicza współczynnik korelacji (kierunek, siłę) oraz poziom istotności dla danego współczynnika. Dodatkowo, wprowadzając dane dla trzeciej zmiennej można obliczyć współczynnik korelacji cząstkowej między zmienną x i y, z uwzględnieniem zmiennej z. Dla wybranych miar rysowany jest wykres korelacji – wykres rozrzutu, opcjonalnie wraz z wyliczeniem równania regresji i naniesieniem jej na wykres rozrzutu. Korzystając z kalkulatora można wyniki przekopiować z programu Excel, możliwe jest również poruszanie się strzałkami po polu, w którym wprowadza się konkretne wyniki.

Dodaj kolejne

pola

Kalkulator korelacji Wasze wyniki

9+5 =
  • A ania 11.06.2024

    oblicz

  • W Wojtek 03.06.2024

    GPM vs Twardość