Eszkola

Wzór na współczynnik korelacji cząstkowej wzór

Wzór na współczynnik korelacji cząstkowej pomiędzy parą zmiennych ma postać:

 

\(r_{x_ix_j / x_k} = \dfrac{r_{x_ix_j} - r_{x_ix_k}r_{x_jx_k}}{\sqrt{(1 - r^2_{x_ix_k})(1 - r^2_{x_jx_k})}}\) 

 

 gdzie:

\(r_{x_ix_j / x_k}\) - korelacja cząstkowa pomiędzy zmienną \(x_i\) i \(x_j\) przy uwzględnieniu ustalonej wartości zmiennej \(x_k\) 

\(r\) - korelacja między parą zmiennych

Wzór na współczynnik korelacji cząstkowej - jak stosować w praktyce?

3+3 =