Eszkola

Korelacja semicząstkowa, częściowa - opis

Korelację semicząstkowa (inaczej nazywana korelację częściową - nie mylić z korelacją cząstkową, bo to inna miara statystyczna!) nazywamy korelację pomiędzy zmienną A i zmienną B po wyeliminowaniu wspólnego związku, korelacji zmiennej A i C na zmienną B.
Współczynnik korelacji semicząstkowej należy rozpatrywać w przypadku analizy regresji, aby nadać sens tej mierze.

Przykład:
Badacz chciał sprawdzić, czy na podstawie poziomu inteligencji oraz wieku możemy przewidzieć zarobki (miesięczne) badanych osób. Skonstruował on model regresji liniowej, w której stwierdził, że zarówno wiek jak i poziom inteligencji mają istotny statystycznie wpływ na wysokość zarobków. Badacza interesował również związek pomiędzy poziomem inteligencji a wysokością zarobków bez uwzględniania wieku badanych osób). Wyliczył on współczynnik korelacji semicząstkowej pomiędzy zmiennymi. Współczynnik wyniósł r = 0,5. Stwierdził zatem, że nie biorąc pod uwagę wieku badanych osób i jego wspólnego  związku z wielkością zarobków z poziomem inteligencji, poziom inteligencji "samotnie" wyjaśnia R2 = 25% całej wariancji zmiennej zależnej: wysokość zarobków. 

Korelacja semicząstkowa stanowi "indywidualną część" danej zmiennej (bez części, która jest związana ze zmienną zależną wraz z innymi zmiennymi), która jest związana ze zmienną zależną (całą, nie tylko jej część). 

Różnica pomiędzy korelacją semicząstkową a korelacją cząstkową polega na tym, że w przypadku korelacji semicząstkowej odnosimy część zmiennej A (bez części zmiennej B, która jest wspólnie skorelowana ze zmienną B wraz z innymi predyktotrami C do całej zmiennej B. W korelacji cząstkowej natomiast odnosimy zmienną A do części zmiennej B (części, która nie jest wyjaśniona przez inne zmienne C bądź część wspólną A+C).

Współczynnik korelacji cząstkowej może przyjmować ten sam zakres wartości od -1 do 1 co zwykły współczynnik korelacji r-Pearsona. Jednakże współczynnik korelacji semicząstkowej jest równy bądź mniejszy od współczynnika korelacji cząstkowej bądź zwykłej korelacji r-Pearsona, korelacja semicząstkowa nie może być od nich większa!
Korelacja semicząstkowa, częściowa Wasze opinie

3×1 =