Eszkola

Liczebeność grupy - opis

Liczebność jest najprostszą miarą statystyczną. Informuje ona nas o tym ile osób / obserwacji mieliśmy w swoim badaniu, w analizowanej grupie bądź rodzaju udzielonej odpowiedzi. Pomimo swojej prostoty praktycznie zawsze jest stosowana w przedstawianiu wyników badań 
 
Najważniejszą informacją jest ile osób brało udział w badaniu, czyli liczebność grupy ogółem. Liczebność informuje nas o tym, na jakiej próbie badawczej nasze badania zostały przeprowadzone. W niektórych badaniach stanowi ona nawet kluczową informację, dla przykładu: co innego jest przeprowadzenie sondażu wyborczego na próbie (liczebności) 100 osób, a co innego na próbie (liczebności) 1000 osób. Gdy czytelnik (np recenzent) naszego badania widzi, że badanie zostało przeprowadzone na 10 osobach inaczej będzie analizował wyniki naszych badań w porównaniu, gdy podamy liczebność wynoszącą 100 osób bądź 500 osób.
 
Liczebność w raporcie z badań podaje się w przypadku charakterystyki badanych osób - ile było kobiet, ilu było mężczyzn, jaka była liczebność grupy osób z wykształceniem wyższym, jaka liczebność osób mieszkających na wsi, itd. Obok procentu stanowi ona najczęściej spotykaną informacją dla zmiennych o charakterze nominalnym (np. płeć), gdzie nie możliwe jest obliczenie bardziej zaawansowanych statystyk opisowych, jak średnia, odchylenie standardowe. Stanowi ona zatem naturalną miarę charakterystyki takiej zmiennej w badaniu.
 
Jeżeli badacz chce przedstawić, jak jego badana grupa odpowiadała na zadane pytanie podaje liczbę wskazań danej odpowiedzi. Na przykład: Badacz zadał pytanie: Jaki jest Twój poziom wykształcenia? W jaki sposób przedstawi uzyskane wyniki dla grupy? Przedstawi liczebność odpowiedzi, czyli liczbę osób, które wskazały daną odpowiedź. 
 
Liczebność grupy stanowi ważną informację w przypadku analizy danych. Na przykład we wzorze na test t-Studenta musimy podać liczebność jednej i drugiej porównywanej grupy. Liczebność obserwacji stanowi podstawę do wyliczenia liczby stopni swobody dla analizowanych testów, a co za tym idzie ma wpływ na to, czy uzyskany wynik będzie istotny statystycznie.
 
Liczebność grupy ma bardzo duży wpływ na to czy dany wynik okaże się być istotny statystycznie czy nie. Intuicyjnie rozumiemy, że co innego oznacza uzyskana różnica w przypadku grupy o małej liczebności i dużej. Dla przykładu: Jeżeli zbadamy wiek w dwóch grupach liczących po 10 obserwacji i uzyskamy różnicę pomiędzy nimi w wieku , np 3 lata (37 lat vs 40 lat) to ta różnica będzie miała mniejsze znaczenie (statystycznie) w porównaniu gdyby taką samą różnicę odnotować dla grup, w których przebadaliśmy po 100 osób. Im mamy większą liczebność tym mniejsza różnica pomiędzy badanymi grupami okazuje się być istotną statystycznie.

Często wśród badaczy i analityków pojawia się problem tzw. nierównolicznych grup. O tym szerzej piszemy w artykule: Nierównoliczne grupy

 

Liczebność grupy Wasze opinie

4+5 =