Eszkola

Kalkulator statystyk opisowych

Kalkulator statystyk opisowych do obliczania podstawowych statystyk, takich jak: średnia, odchylenie standardowe (z próby bądź z populacji), wariancja (z próby bądź z populacji), rozstęp, mediana, dominanta, skośność, kurtoza, błąd standardowy,współczynnik zmienności, odchylenie przeciętne

Dodaj kolejne

pola

Kalkulator statystyk opisowych Wasze wyniki

4+5 =
 • I i 05.04.2024

  opracować statystykę 48 meczy fudbolowych które trwały w minutach 103 107 95 110 115 123 96 107 115 111 112 97 90 125 123 127 102 107 115 93 110 108 111 115 139 116 105 97 98 104 114 119 129 133 122 121 111 127 118 115 123 118 94 132 93 106 114 115

 • J Jan 20.02.2024

  W badanej grupie sklepów osiągnięto średnia obrotu 90 000zl. Zinterpretuj wynik

 • J Julia 07.02.2024

  7, 13, 16, 11, 29, 31, 33, 34, 31, 31, 48, 57, 42, 49, 57, 61

 • L LAURA 01.02.2024

  Zmienna losowa T N(0, 1). Obliczyć następujące prawdopodobieństwa: P1(T<2,5), P2(T<-1,95), P3(-1,45<T<-0,55) i P4(-0,95<T<0,25)

 • M monika 28.01.2024

  Na podstawie podanych w szeregu surowym danych dotyczących średniej ocen z ostatnich dwóch semestrów studiów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) w grupie25 Studentów, kierunek: Zarządzanie (cecha mierzalna, quasi ciągła) zbuduj 1/ Szereg szczegółowy 2/ Szereg rozdzielczy z przedziałami (lewostronnie domknięte, prawostronnie otwarte) 3/ Szereg liczebności, częstości, częstości procentowych i skumulowany od dołu

 • J Julia 16.12.2023

  Zadanie 6 Dla danych [-0.1, 0.15, 0.1, -0.05] oszacować na poziomie ufności α = 0.9 wartość oczekiwaną, przyjmując, że rozkład jest normalny oraz σ = 0.1.

 • M Maja 21.11.2023

  Jak obliczyć Xi- x^_

 • J [email protected] 05.05.2023

  Mediana 91,5

 • N Natalia 05.04.2023

  Psycholog społeczny badający dzieci z klasy pierwszego gimnazjum używał m. in. indeksu ekstrawertyczności. Indeks ten był na skali od 0 do 59. Oto wyniki: 29,44,7,10,11,56,45,29,30,41,10,13,44,45,51,22,28,32, 44,25,37,41,53,26,48. Uporządkuj dane i wykonaj ich analizę statystyczną.