Eszkola

Kalkulator statystyk opisowych

Kalkulator statystyk opisowych do obliczania podstawowych statystyk, takich jak: średnia, odchylenie standardowe (z próby bądź z populacji), wariancja (z próby bądź z populacji), rozstęp, mediana, dominanta, skośność, kurtoza, błąd standardowy,współczynnik zmienności, odchylenie przeciętne

Dodaj kolejne

pola

Kalkulator statystyk opisowych Wasze wyniki

3×5 =